โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 18
The 18th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2019)

3 - 4 December 2019, Grand Hall, BITEC Bangna

Past Events

งานสัมมนาครั้งที่ผ่านมา

รูปภาพจากงานครั้งที่ผ่านมา
(The photo Gallery : CDIC Conference's Past Events)โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 16
The 16th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2017)

วันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2560, ห้องแกรนด์ฮอล ไบเทค
14 - 15 November 2017, Grand Hall, BITEC Bangna

บรรยากาศห้อง - Exhibition ห้องสัมมนา ห้องสัมมนา
วิทยากร วิทยากร วิทยากร วิทยากร วิทยากร
วิทยากร วิทยากร วิทยากร วิทยากร วิทยากร
ห้องสัมมนา บรรยากาศห้อง - Exhibition ห้องสัมมนา บรรยากาศห้อง - Exhibition ห้องสัมมนาโครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 15
The 15th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2016)

วันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2559, ห้องแกรนด์ฮอล ไบเทค
12 - 13 Ocotber 2015, Grand Hall, BITEC Bangna

ห้องสัมมนา ห้องสัมมนา บรรยากาศห้อง - Exhibition
ห้องสัมมนา ห้องสัมมนา ห้องสัมมนา จุดลงทะเบียน บรรยากาศห้อง - Exhibition
ห้องรับประทานอาหาร ห้องรับประทานอาหาร บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibitionโครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 14
The 14th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2015)

วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2558, ห้องแกรนด์ฮอล ไบเทค
28 - 29 Ocotber 2015, Grand Hall, BITEC Bangna

ห้องสัมมนา ห้องสัมมนา บรรยากาศห้อง - Exhibition
ห้องสัมมนา ห้องสัมมนา บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition
บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition

โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 13
The 13th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2014)

วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2557, ห้องแกรนด์ฮอล ไบเทค
30 - 31 July 2014, Grand Hall, BITEC Bangna

ห้องสัมมนา ห้องสัมมนา บรรยากาศห้อง - Exhibition
ห้องสัมมนา ห้องสัมมนา บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition
บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibitionโครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 12
The 12th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2013)

วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2556, บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทาราแกรนด์ @ เซ็นทรัลเวิลด์
20 - 21 February 2013, Bangkok Convention Center at Central World

ห้องสัมมนา ห้องสัมมนา บรรยากาศห้อง - Exhibition
ห้องสัมมนา ห้องสัมมนา บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition
บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition
บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition
โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11
The 11th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2012)

วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2555 เวลา 08:00 - 18:00 น., ห้องแกรนด์ฮอล ไบเทค
20 - 21 March 2012, Grand Hall, BITEC Bangna

ห้องสัมมนา ห้องสัมมนา บรรยากาศห้อง - Exhibition
ห้องสัมมนา ห้องสัมมนา บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition
บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition
บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition
โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10
The 10th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2010)

วันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2553 เวลา 08:00 -18:00 น., อิมแพค เมืองทอง
12-13 October 2010, Royal Jubilee Ballroom, IMPACT Muang Thong Thani

ห้องสัมมนา - Main Conference, Royal Jubilee Ballroom ห้องสัมมนา - Main Conference, Royal Jubilee Ballroom ห้องสัมมนา - Main Conference, Royal Jubilee Ballroom
บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition บรรยากาศห้อง - Exhibition
โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 9
The 9th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2009)

วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08:00 -18:00 น., ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
10-11 November 2009, Queen Sirikit National Convention Center

บรรยากาศภายในห้อง สัมมนา CDIC2009 ภาพรวมห้อง Exhibition วิทยากรร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในงาน CDIC2009
โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 8
The 8th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2008)

วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08:00 -18:00 น., บางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา
25-26 November 2008, Bangkok Convention Center at Sofitel Centara Grand

ภาพบรรยากาศในห้อง Exhibition วิทยากรร่วมถ่ายภาพในงาน โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครื้งที่ 8 Conference Room
โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7
The 7th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2007)

วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2550 เวลา 08:00 -18:00 น., บางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา
22-23 November 2007, Bangkok Convention Center at Central World

วิทยากรร่วมถ่ายภาพในงาน โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครื้งที่ 7 Howard Schmidt - Speaker Exhibition Room
โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6
The 6th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2006)

วันที่ 9 -10 พฤศจิกายน 2549 เวลา 8:30 -17:30 น., บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า
9-10 November 2006, Bangkok Convention Center, Sofitel Central Plaza

ภาพบรรยากาศการลงทะเบียน CDIC2006 Exhibition Room Conference Room
โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 5
The 5th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2005)

วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8:30 -17:30 น., บางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา
23-24 November 2005, Bangkok Convention Center at Central World

วิทยากรร่วมถ่ายภาพในงาน โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครื้งที่ 5 Exhibition Room Exhibition Room
โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 4
The 4th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2004)

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2547 เวลา 8:30 -17:30 น., แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ
24-25 November 2004, Grandballroom, Century Park Hotel

Conference Room Registration Exhibition Rom
โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3
The 3rd Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2003)

วันที่ 4-5 กันยายน 2546, เวลา 8:30 -17:30 น., แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ
4-5 September 2003, Grandballroom, Century Park Hotel

Exhibition Room Speaker Conference Room
โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2
The 2nd Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2003)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546, เวลา 8:30 -17:30 น., แกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ
14 February 2003, Grandballroom, Century Park Hotel

Speaker Exhibition Room Conference Room
โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
The 1st Cyber Defense Initiative Conference (CDIC2001)

วันที่ 16 กันยายน 2545 เวลา 9.00-17.00 น., สโมสรตำรวจ
16 September 2001, Royal Thai Police

วิทยากรร่วมถ่ายภาพในงานแถลงข่าว โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครื้งที่ 10 Lunch พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน - วิทยากร
Co-Host

logo